Montaż

Mając gotowy projekt, przystępujemy do montażu całej instalacji.

JUULA REKUPERACJA ma własne, przeszkolone ekipy montażowe, dlatego instalacje montowane przez Nasz wykfalifikowany zespół są tak wysoko oceniane przez Inwestorów. Optymalny projekt i doświadczenie monterskie gwarantuje Państwu cichą i komfortową wentylację.

Montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacji jest podzielony na 2 etapy:

1 ETAP

 • Rozłożenie kanałów wentylacyjnych
 • Montaż skrzynek rozprężnych
 • Montaż rozdzielaczy nawiewnych i wywiewnych
 • Montaż pionów
 • Wykonujemy potrzebne przejścia przez przegrody oraz odwierty wiertnicą diamentową przez strop
 • Cała instalacja jest izolowana na tym etapie
 • Elementy instalacji są na stałe przytwierdzane do elementów konstrukcyjnych budynku
 • Montaż czerpni i wyrzutni wraz z likwidacją mostków cieplnych w przegrodzie
 • Przygotowujemy i doprowadzamy instalację do miejsca, gdzie będzie rekuperator
 • Zabezpieczamy szczelnie całą instalację przed zanieczyszczeniem, przy wykonywaniu kolejnych etapów budowy.

2 ETAP

 • Montaż rekuperatora
 • Montaż anemostatów
 • Montaż kratek czerpni i wyrzutni
 • Montaż tłumików
 • Montaż sterownika
 • Odprowadzenie skroplin
 • Pomiar i regulacja przepływów powietrza za pomocą atestowanego anemometru.
 • Wydanie protokołu z pomiarów oraz gwarancji
 • Instrukcja z użytkowania całej instalacji i rekuperatora