Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

 1. My, JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk, z siedzibą pod adresem: ul. Trojanowska 66A, 96-500 Sochaczew, mail: biuro@juula.com.pl jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • W celu przedstawienia Tobie naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. a RODO);
  • W celu zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów i usług JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy kupna – sprzedaży produktów i usług JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • W celach analitycznych dla najlepszego doboru naszej oferty dla Twoich potrzeb, dla poprawy jakości świadczonych usług i procesów sprzedażowych i obsługowych (w tym reklamacyjnych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu oferowania Tobie bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa: art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu;
 3. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 2.
 4. W przypadku uzyskania Twoich danych w sposób pośredni (np. poprzez zakup legalnych baz danych) zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Branżę którą reprezentujesz (w przypadku pracownika podmiotu prawnego)
  • Podstawowe dane dotyczące historii i zakresu działania Twojej firmy
  • Zainteresowania produktami i usługami z branży która reprezentuje firma JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, którym JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy (grawerzy, twórcy pieczątek, wizytówek, informatycy, księgowi, podmioty świadczące usługi marketingowe i sprzedażowe itp.) Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Działając jako Administrator danych nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Twoje Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów i usług JUULA REKUPERACJA Julita Włodarczyk będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
  • Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę (jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej), lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały;
 9. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).