Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zagadnienie energooszczędności jest coraz bardziej istotne nie tylko z perspektywy przemysłu, ale również budownictwa mieszkalnego. Współczesne budownictwo jednorodzinne nazywane jest budownictwem energooszczędnym. Wynika to z faktu, iż obiekty kubaturowe są projektowane i wykonywane przy pomocy technologii ograniczających straty ciepła. Kluczową rolę odgrywa tutaj termoizolacja budynku. Im bardziej jest ona szczelna, tym mniej wydajna w praktyce okazuje się wentylacja grawitacyjna. Dlatego też w nowoczesnym budownictwie mieszkalnym dużą popularnością cieszy się wentylacja mechaniczna. Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie obiektu na energię, dzięki czemu nieruchomość doskonale wpisuje się w założenia budownictwa energooszczędnego. Na czym polega odzysk ciepła w wentylacji i klimatyzacji?

Na czym polega odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych?

Tłumacząc w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, ze odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych polega na odzyskiwaniu energii z powietrza wywiewanego z pomieszczenia i jej przekazywaniu do powietrza nawiewanego do pomieszczenia. W przypadku systemów wentylacyjnych energią odzyskiwaną i oddawaną jest ciepło, które system wykorzystuje do ogrzania powietrza nawiewanego. W przypadku systemów klimatyzacyjnych energia odzyskiwana i oddawana jest wykorzystywana do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego.

Pod względem technicznym odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy zakłada wykorzystanie systemów pracujących bez medium pośredniczącego w wymianie ciepła. Drugi zakłada wykorzystanie systemów z medium pośredniczącym. Do najczęściej wykorzystywanych układów bez medium pośredniczącego zaliczyć można: recyrkulację, regeneracyjny wymiennik obrotowy oraz rekuperacyjny wymiennik przeponowy. Do układów z medium zaliczyć można natomiast: rurki ciepła (z ang. heat pipes), sprzężone wymienniki glikolowe lub wodne, pompy ciepła. wymiany filtrów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty doradztwa rekuperacji!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą