Jak system rekuperacji współpracuje z kominkiem?

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinien działać całkowicie niezależnie od kominka. Rekuperacja nawet bez bezpośredniego połączenia z kominkiem efektywnie rozprowadzi ciepłe powietrze emitowane przez kominek. Wszelkie próby łączenia systemów dystrybucji gorącego powietrza z systemem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, kończą się niepowodzeniem z powodu bardzo wysokich temperatur powietrza, które ogrzewa kominek. Doprowadzenie takiego powietrza do kominka skończyłoby się trwałym uszkodzeniem wymiennika rekuperatora.

Najbardziej istotną kwestią jest to, iż kominek w domu z rekuperacją musi posiadać niezależny kanał doprowadzający powietrze do komory spalania. Dzięki temu nie zostanie zaburzona równoważna wentylacja nawiewno-wywiewna w domu, czyli nie dojdzie do wytworzenia podciśnienia. Kominki takie nazywane są kominkami z zamkniętą komorą spalania.