Czy należy montować okap kuchenny w domu z rekuperacją?

Okap kuchenny w domach jednorodzinnych powinien działać niezależenie od instalacji wentylacyjnej. Spowodowane jest to okresowym charakterem pracy okapu kuchennego w przeciwieństwie do pracy instalacji wentylacyjnej, która pracuje w trybie ciągłym. Jednym z rozwiązań jest zamontowanie na przewodzie wyrzutowym klapy zwrotnej, ma to na celu zablokowaniu napływu powietrza zewnętrznego do kuchni, gdy okap jest wyłączony. Drugą możliwością jest użycie pochłaniacza, wyposażonego w węglowy filtr przeciwtłuszczowy oraz przeciwzapachowy. W tym przypadku powietrze nie jest usuwane na zewnątrz budynku.